Utbildningar för
proffs


Våra utbildningar vänder sig till yrkesverksamma som enbart kräver det absolut bästa. Utbildningarna är inom akutsjukvård, fallskydd och brandskydd. Efter genomförd utbildning utfärdas certifikat och upplägg i ID06.

Placeholder

HLR

Utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare är den grundläggande HLR-utbildningen och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag, privatpersoner mm.

Höjdpunkter

 • Vuxen HLR med hjärtstartare
 • Max 12 deltagare
 • 2,5 timmar
 • Utfärdas kompetenskort
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image

Barn HLR

Kursen är avsedd för alla samhället som vill lära sig hur man agerar vid luft- och hjärtstopp på barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0 år till pubertet.

Höjdpunkter

 • Max 12 deltagare
 • 2 timmar
 • Riktar sig föräldrar, mor/far föräldrar & personal som arbetar med barn
 • Utfärdas kompetenskort
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image
Placeholder

Placeholder

Första Hjälpen

Att omedelbart ingripa genom att tillämpa korrekta och lämpliga första hjälpen-åtgärder kan göra skillnad vid livshotande tillstånd och rädda liv. Första hjälpen-rådet förespråkar att första hjälpen ska vara tillgänglig för alla, och att minst en person i varje hushåll ska ha tillgång till att lära sig första hjälpen.

Höjdpunkter

 • Max 14 deltagare
 • 4,5 timmar
 • Livsfarligt läge
 • Luftvägar, andning, cirkulation
 • Förflyttning av den drabbade
 • Larm
 • Bedömning av tecken och symptom på övriga skador och/eller sjukdomar
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image

Hjärtsäker Zon

Med en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser och andra offentliga miljöer finns nu en svensk standard som beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon.

Höjdpunkter

 • Finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
 • Finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
 • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
 • Behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
 • Utfärdas intyg
 • Följer gällande svensk standard, SiS

Image
Placeholder

Varje timme dör någon av ett hjärtstopp. Dygnet runt. Året runt.

Utbilda dig. Rädda liv.

Placeholder

Fallskydd

Grundutbildningen i fallskydd ger dig kunskap och färdigheter att arbeta på höjd. Arbetsgivaren har en skyldighet att sina anställda har utbildning och utrustning som gör att de kan arbeta säkert på höjd och minimera riskerna för att en olyckshändelse ska inträffa.

Höjdpunkter

 • Max 10 deltagare
 • 4 timmar
 • Lagar och förordningar
 • Användande av fallskyddsutrustning
 • Planering av arbete på höjd
 • Val av utrustning
 • Förutse och förebygga risker
 • Enklare räddning av nödställd person på höjd
 • Utfärdas certifikat
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image

Räddning Fallskydd

Räddningsutbildning i fallskydd går genom att på ett säkert sätt genomföra en räddning av en nödställd kollega från olika nödsituationer i vertikal miljö samt över kant. Utbildningen lär ut vikten av en riskanalys innan arbetet påbörjas och en upprättad riskplan om olyckan är framme.

Höjdpunkter

 • Max 12 deltagare
 • 4-8 timmar
 • Räddningssituationer: Fritt hängande i vertikal miljö och fall över kant
 • Genomgång av utrustning
 • Förankringspunkter vid räddningsarbete
 • Självevakuering i praktiken
 • Utfärdas certifikat
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image
Placeholder

Utbilda dig inom hos oss på UASyd?
Placeholder

Skotta Säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

Höjdpunkter

 • Max 20 deltagare
 • 4 timmar
 • Lagar och förordningar
 • Säkerhet på tak
 • Säkerhet på gatan
 • Metoder, verktyg, rutiner
 • Kunskapsprov
 • Utfärdas Skotta säkert-licens
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image
Ta steget till en säkrare arbetsplats. Skicka en intresseanmälan redan idag
Placeholder

Brandskydd

Utbildningen skall ge deltagaren en övergripande kunskap om hanteringen av olika typer av brandsläckare mot brand i olika ämnen, såsom oljor, slangar etc. Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar på en arbetsplats som är utrustade med brandsläckare.

Höjdpunkter

 • Max 20 deltagare
 • 4 timmar
 • Lagar och förordningar
 • Försäkringar och försäkringsvillkor
 • Säkerhetsregler
 • Brandrisker
 • Förebyggande arbete
 • Släckutrustning och släckmedel
 • RUS 127
 • Släckövning
 • Utfärdas certifikat
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image

Heta Arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas ”Heta Arbeten”. Heta Arbeten har ett utbildningsmaterial som är anpassat för en modern arbetsmarknad.

Höjdpunkter

 • Max 12 deltagare
 • 6,5 timmar
 • Säkerhetsregler
 • Brandkunskap
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Släckningsövning
 • Kunskapstest
 • Utfärdas certifikat
 • Följer gällande svenska riktlinjer

Image
Placeholder