Personuppgiftspolicy


Vi uppskattar att du besöker UASyds webbplats. Din personliga integritet och den information du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.

Vilken information samlar vi in?
De personuppgifter som UASyd samlar in om dig är begränsade till kontaktuppgifter. Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies).

Vad används personuppgifterna till?
Vi samlar in dina personuppgifter för att du skall erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av UASyd, såsom information om efterfrågade produkter, kurser, aktiviteter, träning eller event.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?
UASyd har behörighetskontroller till alla personuppgifter och begränsar åtkomsten till ett minimum för att kunna uppfylla ändamålet. UASyd har vidtagit alla rimliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse och vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Lagring av dina personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål. Uppgifterna lagras hos UASyd eller hos någon av våra samarbetspartners i Sverige som UASyd anlitar för att stödja vår affärsverksamhet. UASyd kräver att våra samarbetspartners tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal och intresseavvägning för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
UASyd delar inte personuppgifter som du tillhandahållit med andra aktörer, mer än där det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande.

Vid nytt ägande
Om ägandet av UASyd eller delar av verksamheten, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

Dina rättigheter och valmöjligheter
Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas, eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka UASyds behandling av dina personuppgifter, skickar du ett e-post till info@uasyd.se. Observeras att vi kan komma att behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Frågor, synpunkter eller klagomål
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller UASyds hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med personuppgiftsansvarig. Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att UASyd har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna personuppgiftspolicy, eller om DGC inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan du dessutom lämna in klagomål till gällande tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Personuppgiftsansvarig
HB Utbildning & Äventyr Syd, Organisationsnummer: 969759-7079, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, och har sitt säte på Logången 3, 275 62 Blentarp, Sverige.
Telefon: +46 (0)703 268 268
E-post: info@uasyd.se

Återkoppling
Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi välkomnar dina idéer, åsikter och kommentarer när det gäller UASyds tjänster. Skicka e-post till: info@uasyd.se

Köpvillkor


Vi uppskattar att du besöker UASyds webbplats. Din personliga integritet och den information du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig.

Vilken information samlar vi in?
De personuppgifter som UASyd samlar in om dig är begränsade till kontaktuppgifter. Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av kakor (cookies).

Vad används personuppgifterna till?
Vi samlar in dina personuppgifter för att du skall erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av UASyd, såsom information om efterfrågade produkter, kurser, aktiviteter, träning eller event.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?
UASyd har behörighetskontroller till alla personuppgifter och begränsar åtkomsten till ett minimum för att kunna uppfylla ändamålet. UASyd har vidtagit alla rimliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse och vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Lagring av dina personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss varar, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål. Uppgifterna lagras hos UASyd eller hos någon av våra samarbetspartners i Sverige som UASyd anlitar för att stödja vår affärsverksamhet. UASyd kräver att våra samarbetspartners tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal och intresseavvägning för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
UASyd delar inte personuppgifter som du tillhandahållit med andra aktörer, mer än där det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande.

Vid nytt ägande
Om ägandet av UASyd eller delar av verksamheten, dess produkter eller tjänster säljs eller överlåts kommer dina personuppgifter att överlåtas till den nya ägaren.

Dina rättigheter och valmöjligheter
Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas, eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka UASyds behandling av dina personuppgifter, skickar du ett e-post till info@uasyd.se. Observeras att vi kan komma att behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Frågor, synpunkter eller klagomål
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller UASyds hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med personuppgiftsansvarig. Om du anser att du har lidit skada eller haft olägenhet på grund av att UASyd har kränkt dina rättigheter så som de specificeras i denna personuppgiftspolicy, eller om DGC inte har behandlat ditt klagomål på rimligt sätt kan du dessutom lämna in klagomål till gällande tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

Personuppgiftsansvarig
HB Utbildning & Äventyr Syd, Organisationsnummer: 969759-7079, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, och har sitt säte på Logången 3, 275 62 Blentarp, Sverige.
Telefon: +46 (0)703 268 268
E-post: info@uasyd.se

Återkoppling
Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi välkomnar dina idéer, åsikter och kommentarer när det gäller UASyds tjänster. Skicka e-post till: info@uasyd.se